Tổng KLGD
Tổng GTGD Tỷ
Nhà đầu tư Mua Bán +/-
Trong nước
Nước ngoài
Tổng KLGD
Tổng GTGD
Đơn vị khối lượng: 1000 cp.
Đơn vị giá trị: tỷ VNĐ.
Mã CK Mở Đóng KL +/- %
Chỉ số Giá trị +/- %
(Cập nhật ngày 28/4/2015)
Ngoại tệ Mua vào Bán ra
(Nguồn: Eximbank)